Søk tilskot til tiltak på Stølsvidda innan 1. juli!

Stølsvidda har blitt utvalgt kulturlandskap og det er no mogleg å søkje støtte til tiltak.

 

 

Tiltak som blir prioritert i år er:

Gjerding
Rydding og krattknusing
Andre tiltak som:
Driftsmessige tiltak på støl
Engangsstøtte til brukere som starter opp ny mjølkeproduksjon
Istandsetting av verneverdige bygg
Det oppfordres til samarbeid om fellestiltak
 
Ta en titt på nettsida til Fylkesmannen for meir info. 
Gå til søknadsskjema.
 
Kontaktpersonar er prosjektmedarbeidar Geir Harald Fodnes: 971 54 566, epost: ghf@n2u.no eller kommunen v/Anne Marie Mørstad: 61 34 51 38, epost: anne.marie.morstad@vestre-slidre.kommune.no
 
Geir Harald vil ha to kontordagar på Slidretun da det er mogleg å få hjelp, ellers kan han også kontaktast utanom dette. Kontortid: Fredag 15. juni og fredag 22. juni kl. 09.00 - 13.00.