Båt

Det er lov å bruke motor på inntil 10 HK i Midtre Syndin, Sørre Syndin og Storfjorden (nye reglar frå des. 2015). Den del av Nørre Syndin som ligg i Vestre Slidre følgjer reglane for Vang kommune. I følgje lovdata er det tillete med 15HK på Nørre Syndin.  I andre vatn er det ikkje lov å bruke motor, dette gjeld også el-motor.