Vedutvising

 

Det er Vestre Slidre allmenningsstyre som står for vedutvisinga v/vedbliknkar Per Olav Svenskerud. Vi har ikkje fått informasjon om når det er vedbliking i 2017, men det brukar å vera rundt 10.-15. juli. 

Nærare opplysningar:
Vedblinkar Per Olav Svenskerud - mobil 909 62 934.
 

 

 Gratis granved og juletre
I eit avgrensa område mellom Vaset og Murkelie er det gratis å hogge granved og juletre.
 Last ned meir informasjon her.