Fiskevatn og status

Tilsvande dokument er også å finne i årsmedinga for dei ulike åra tilbake. I årsmelidng er det meir informasjon om fisket. 

 
Vatn
2014
Antal utsett aure
Status for auren
Aktuelle tiltak framover
1
Rensenn
0
Middels vekst, litt mager, overbefolka.
Auke uttaket av fisk.
2
Grønsenn
1-årig, 800 stk
Særs god vekst og fin aure.
Fylgje opp gytebekkar.
3
Nestisvatn
1-årig, 600 stk
Særs god vekst.
Få inn fleire skjellprøver.
4
Midtre Syndin
2-årig, 1000stk
Særs god og uthaldande vekst. Ein del stor aure.
Fylgje opp gytebekkar, skjellprøver.
5
Sørre Syndin
2-årig, 1000stk
God og uthaldande vekst. Ein del stor aure.
Fylgje opp rekrutteringa.
6
Storfjorden
2-årig, 10 000stk
God vekst og god naturleg rekruttering. FMO prøvefiske i 2009.
Registrere merka aure i fangstane.
7
Mosvatn
0
God vekst.
Få inn fleire skjellprøver.
8
Matkista, Halvorstølstjern
0
Middels vekst. Mindre abbor dei siste åra.
Få inn fleire skjellprøver.
9
Strøstjern
0
Tett abborbestand gjev auren middels vekst.
Fiske hardt på abbor, skjellprøver.
10
Svult
1-årig, 500stk
God vekst og god bestand.
Tiltak gytebekkar.
11
Skardtjern
1-årig, 200stk
Bestanden på vei opp.
Ørekytefangst, gytebekkar.
12
Skruvletjern
0
Middels god vekst, god bestand.
Få inn fleire skjellprøver.
13
Kringeltjern
1-årig, 100stk
Konkurranse av ørekyte.
Ørekytefangst.
14
Bjødnhøvdtjern
1-årig, 100stk
Bør fiskast meir da det er rapportert om gamal fisk.
Ørekytefangst, skjellprøver.
15
Langebergtjern
1-årig, 100stk
Svært god vekst, fin storleik på auren.
Få inn fleire skjellprøver.
16
Lomtjern
1-årig, 100stk
Tynn bestand.
Fylgje opp gytebekkar, skjellprøver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last ned fangstjournal for garnfiskere .
Last ned fagstjournal for garnfiske Storfjorden .