Felleskortet for Valdres

I Valdres har vi over 3000 vann og innsjøar og et utall idylliske elver og bekker. Eigne fiskekort selges for meir enn 100 fiskeområder. Rundt 70 små og store vatn og elvar er samla under felleskortet "Fisking i Valdres".

Felleskortet gjelder for perioden 15. juni – 15. august og selges på turistkontor, sportsbutikkar og enkelte butikkar/turistbedrifter i Valdres. Kortet kan du også kjøpe via mobil (SMS) og Internett: inatur.no. Det selges fiskekort for enkeltpersonar og familie (ektefelle/sambuar og barn t.o.m.20 år) for 1 døgn, 3 døgn, 1 uke og sesong (15.06 - 15.08).

Informasjonsbrosjyre (pdf) med kart kan du laste ned på nettsida til for "Fisking i Valdres". Her det også oppdatert kart for lokalitetar som er med på felleskortet.