SMS belastning på mobilfaktura

Send SMS slik som det går fram av tekst under. Faktura blir belasta mobilfakturaen.
Mobilselskapet tek gebyr for fakturering og det blir eit tillegg i prisen på ca 20-25%.

 Det er eit maksimalt beløp som kan belastast mobiltlefon og det er  derfor ikkje mulig å kjøpe sesongkort via inatur.no sin SMS-løysing. Du kan i staden løyse det med SMS der du får tilsendt faktura på SMS., sjå meir informasjon.

Korttype SMS kode
1-døgn enkeltkort stongfiske ADW10
1-døgn familiekort stongfiske ADW14
3-døgn enkeltkort stongfiske ADW11
3-døgn familiekort stongfiske ADW16
Veke enkeltkort stongfiske ADW12
Veke familiekort stongfiske ADW15

Familiekort gjeld for ektefelle/sambuar.  Barn og ungdom tom fiskar gratis.

Kvittering for fiskekort blir sendt på SMS og fungerar som fiskekort ved kontroll.
Henting av ny kvittering kan gjerast når som helst ved å sende SMS med KVITTERING FISKEKORT til 2470.

Kortet gjeld for stongfiske, sjå side om fiske for prisar, reglar og meir informsjon.