SMS faktura på mobil

Send melding om kva slag fiskekort du ynskjer (kode for ulike kort). Du får tilbakemelding til din mobil som fungerar som kvittering for fiskekort.

 

Slik gjer du det

  1. Send SMS-melding
  2. Du mottek betalingsinformasjon med KID-nummer 
  3. Ta vare på meldinga for kontroll og betaling.
  4. Betal innan 14 dagar for å unngå fakturagebyr
  5. Bruk KID-nummer ved betaling og kontroll!

    Sending av melding har ordinær sms-takst.

SMS-kode:

1 døgn 3 døgn 1 veke sesong
Enkeltkort SF3D1 SF3D3 SF3D7 SF3S1
Kort inkl. ektefelle/sambuar FF3D1 FF3D3 FF3D7 FF3S1

Barn og ungdom tom 20 år fiskar gratis.

Kortet gjeld for stongfiske, sjå side om fiske for prisar, reglar og meir informsjon.

Eksempel på kjøp av døgnkort

Eksempel på kjøp av døgnkort

SMS-løysinga for salg av fiskekort er utvikla av SMSpass DA