Kjøp fiskekort til gåve!

Gåve til den som har alt
Vestre Slidre statsallmenning har eit godt fisketilbod og eit sesongkort er ein god idé til gåve. Dette kan mottakaren ha glede av nesten heile året!

Enkeltkort kostar berre kr 400 og med ektefelle/sambuar er prisen kr 600.
Fiskekort kan du kjøpe på internett; www.inatur.no