Om fiske

Gratis stongfiske for alle under 21 år

For å rekruttere barn og ungdom til fiske har fjellstyret vedteke at alle under 21 år får fiske gratis i Vestre Slidre statsallmenning. Det trengst ikkje løysast kort, men fiskaren må dokumentere alderen der dette kan vera tvil.

Korttype og pris

Korttype Enkeltkort

Inkl. ektefelle/sambuar

1-døgn 85 140
3-døgn 215 350
Veke 300 480
Sesong  600 950

Barn tom. 20 år fiskar gratis.
Kort er å få kjøpt i butikkane eller kan bestillast via SMS, sjå eige infoside.

Fiskekort kan du også kjøpe på internett, på inatur.no eller via mobilen, sjå infoside "Kjøp fiskekort med mobilen"
 

Fiskevatn

20 fiskevatn totalt areal på 20 km², 3 elver, ca 10 km

Fiskeartar

Alle vatna har rein aurebestand eller blanding med abbor (oversikt over dei ulike vatna på fiskekortet).

Fisketid

Fiske med stong og handsnøre er tillate i tida fom. 01.01 tom. 15.09 + frå islegging til 31.12.

Båt

Det er tillete å fiske frå båt. På Storfjorden, Midtre og Sørre Syndin er det lov til å bruke påhengsmotor på inntil 10 HK. På den del av Nørre Syndin som ligg i Vang kommune, følgjer ein reglane i Vang (2016: 15 HK).