Oterfiske i Rensenn for utanbygdsbuande

Fjellstyret  tilbyr oterfiske for utanbygds i Rensenn.
Ordninga gjeld fom 1.juni tom 15.september.
Kort kan kjøpast på Vasetsenteret eller www.inatur.no. 
Bruk av båt er tillete og det kan brukast 2 oterar pr. person.
Bruk av motor/elmotor er ikkje tillete.

 
 

All fisk skal takast opp uavhengig kor stor fisken er. Innan 1 veke skal det rapporterast om talet på fisketimar og fangst (stk/kg). Fiskerapport i rapportkasse på Rensenn eller i post til Vestre Slidre fjellstyre, Slidrevegen 20, 2966 Slidre.