Møteplan

Fjellstyremøta er opne og sakspapir er tilgjengeleg på fjellstyrekontoret ca. ei veke før møtedato.

Møteplan for 2. halvår 2017:
Fjellstyremøte - tysdag 29. august kl 19
Fjellstyremøte - onsdag 8. november kl 19
 

Saker som skal opp til behandling må vera fjellstyret i hende 2 veker før møtedato.

Byggesøknader på støl må vi ha 4 veker før møtedato. Grunnen til dette er at søknaden skal sendast til Oppland fylkeskommune og Statskog til uttale. Gjeld det søknad om bygging på støl, skal eige skjema om bruk leggjast ved. Klikk her for å laste ned skjema