Møteplan

Fjellstyremøta er opne og sakspapir er tilgjengeleg på fjellstyrekontoret ca. ei veke før møtedato.

Møteplan for 2. halvår 2017:
Fjellstyremøte - måndag 5. februar, kl. 19 - møtedato er endra til 15. februar kl 19. 
Fjellstyremøte - onsdag 18. april, kl. 19 - møtedato er utsett, ny dato er ikkje fastsett 
Befaring - måndag 18. juni, kl. 9
Fjellstyremøte - onsdag 20. juni, kl. 19 (kan ev. kombinerast med befaring den 18.6 om det blir tid)

Saker som skal opp til behandling må vera fjellstyret i hende 2 veker før møtedato.

Byggesøknader på støl må vi ha 4 veker før møtedato. Grunnen til dette er at søknaden skal sendast til Oppland fylkeskommune og Statskog til uttale. Gjeld det søknad om bygging på støl, skal eige skjema om bruk leggjast ved. Klikk her for å laste ned skjema