Offentleg ettersyn - forhandsvarsel

Saker til offentleg ettersyn / forhandsvarsel blir lagt ut når det er aktuelle saker.
Fjellstyremøta er opne og sakspapir er tilgjengeleg på fjellstyrekontoret ca. ei veke før møtet.

Sakliste til møte den 15.2.18: 

1. Småviltjakt, pris og reglar
2. Søknad om trening med fuglehund
3. Elgjakt, kvoter mm
4. Justering av pris på fiskekort
5. Prising av oppdrag
6. S 582, Nørre Gile, søknad om tilbygg
7. S 557, Gile – søknad om å erstatte sel
8. S 999, Murkelie – søknad om fjøs
9. Permisjonsreglement
10. VA- plan Nøsen Hyttegrend, høyring