Offentleg ettersyn - forhandsvarsel

Saker til offentleg ettersyn / forhandsvarsel blir lagt ut når det er aktuelle saker.
Fjellstyremøta er opne og sakspapir er tilgjengeleg på fjellstyrekontoret ca. ei veke før møtet.

Sakliste til møte den 29.8.17: 

16. F218, Nøsen – søknad om inngjerding av fritidsfeste
17. S847, Kvålsstølen – søknad om brønn og kabelgrøft
18. Søknad om omlegging av stølsvegen ved Nørre Trøllhøvd
19. Småviltjakt 2017 jaktregler etter taksering
20. S650, Grønsenn – mindre endring av uthus
21. Filefjell reinlag, fornying av avtale