Offentleg ettersyn - forhandsvarsel

Saker til offentleg ettersyn / forhandsvarsel blir lagt ut når det er aktuelle saker.
Fjellstyremøta er opne og sakspapir er tilgjengeleg på fjellstyrekontoret ca. ei veke før møtet.

Sakliste til møte den 8.11.17: 

Avtaler med løypelag, delegering
Søknad om jakthundtrening – NESK
Søknad om jakthundtrening - Norsk Münsterländerklubb
Søknad om tilskot – bok om stølane i Vestre Slidre
Søknad om framføring av straum frå Nøsen til Krististølen
Møteplan 1. halvår 2018