Offentleg ettersyn - forhandsvarsel

Saker til offentleg ettersyn / forhandsvarsel blir lagt ut når det er aktuelle saker.
Fjellstyremøta er opne og sakspapir er tilgjengeleg på fjellstyrekontoret ca. ei veke før møtet.

Sakliste til møte den 20.6.18 kl 19 på fjellstyrekonoret: 

Sak 13/18, Søknad om jaktprøve
Sak 14/18, Sørre Trøllhøvd - søknad om bru og inngjerda areal på Sørre Trøllhøvd
Sak 15/18, Nørre Trøllhøvd - søknad om løe
Sal 16/18, Innspel til kommuneplan
Sak 17/18, Møteplan 2. halvår 2018