2010

Du må ha installert Adobe Reader for å lesa dokumenta. Manglar du programmet kan dette lastast ned gratis. Klikk her for å gå til nedlasting.

53. Endring av forskrift for jakt- og fiske i statsallmenning
52. Søknad om tilskot til revejaktkurs mm
51. S694, Jaslangen – søknad om utsett frist for å rive gamalt sel
50. S640, Jaslangen – nye teikningar på uthus
49. F112, Pyttingen – infiltrasjons- og jordvarmeanlegg
48. Søknad om tilskot - Stølsfestival
47. S770, Sørre Trøllhøvd – søknad om feste på stølshus
46. S536, Soleikro - inngjerding av fangstfelle/saltingsplass for sau ved Lomtjedn
45. Møteplan 1. halvår 2010
44. S850, Kinnhølt – samanslåing av bruk
43. F115, Jaslangen – søknad om planering
42. Fastsetting av dagskvote og sesonglengde for rypejakta
41. S 640, Jaslangen - søknad om uthus
40. S739, Kvålestøl - ny veg
39. S734 Bukono – fjøs
38. S598, Gilen - søknad om kårsel
37. S587, Gilen - søknad om uthus
36. F129, Kvitehaugen – søknad om inngjerding
35. Elg og hjort, generelle reglar revidert juni 2010
34. Reguleringsplan for Vaset sentrum, 2. offentleg ettersyn
33. S840, Fauskehaugen - søknad om tilbygg på sel
32. S680, Jaslangen - søknad om utsetting av frist for riving
31 Søknad om tilskot – Vaset og Vestre Slidre reiselivslag
30 Vedlikehald av veg til Haugvørpe
29 S 840, Fauskehaugen – søknad om uthus
28 S734, Bukono – kårsel og endra stølsutvising
27 Jakttårn
26 S 745, Lomtjenstølen – søknad om tilbygg på mjølkerom
25 F 506, Krististølen – søknad om veg
24. Klage over fjellstyrevedtak 7/10: F 530, Nørre Gilen – tvist om gjerde
23. Søknad om oppføring av to trebruer over myr og økonomisk støtte
22. Mindre endring av reguleringsplan for Øvre Stubbeset
21. Årsmelding og rekneskap
20. Straumframføring til hyttefelt i Baklie
19. F118, Flisøyne – søknad om veg
18. F449, Rislie – søknad om veg
17. Jaktkortordning
16. Klage over fjellstyrevedtak 7/10: F 530, Nørre Gilen – tvist om gjerde
15. Avtale om allbruksløyper og skiløyper
14. S2 Vaset utbyggingsområde – mindre vesentleg endring av reguleringsplan
13. Dispensasjon frå reguleringsplan for S2 i Vaset utbyggingsområde
12. Økonomisk situasjon etter at Statskog regulerer ned festeavgifter
11. S 879, Jaslangen – søknad om tilbygg på sel
10. S772, Nøsen – klage over vedtak
09. Søknad om jakthundtrening
08. Søknad om vinterjaktprøve
07. F 530, Nørre Gilen – tvist om gjerde
06. Møteplan - endring
05. S734, Bukono – søknad om kårsel
04. Søknad frå V.Slidre kommune om tilskot frå grunneigarfondet til utvikling av Vaset sentrum
03. Søknad frå Vasetløypene om tilskot frå grunneigarfondet til parkeringshus for løypemaskin
02. Søknad frå Vasetløypene om tilskot frå grunneigarfondet til løypemaskin
01. Søknad frå Vasetløypene om tilskot frå grunneigarfondet til løypebruer