2011

Du må ha installert Adobe Reader for å lesa dokumenta. Manglar du programmet kan dette lastast ned gratis. Klikk her for å gå til nedlasting.

42. S655 – søknad om midlertidig plassering av brakker
41. S789, Flyin - søknad om overføring av støl .
40.  S626, Nørre Trøllhøvd – klage over vedtak nr 37/2011 .
39. S974, Kvålsstølen – søknad om oppføring av sel  .
38.  S 753, Vaset – søknad om fritidsfeste på stølshus  .
37.  S 626, Nørre Trøllhøvd – endra søknad om tilbygg på sel  .
36. Søknad frå Vestre Slidre jeger- og fiskarlag om støtte til jaktopplæring av ungdom .
35. Søknad om tilskot – stølsfestivalen  .
34. S538 , Strø – plassering av brakke ved restaureringsarbeid  .
33. F 250, Flikja – tidsavgrensa feste  .
32. Regulering av småviltjakta etter taksering  .
31. F 219, Murkelie - søknad om vatn og avløp  .
30. Søknad om tilskot - Bjørkheimstølen på Kinnhølt   .
29. S 818, Krististølen - fjerning av gamalt sel  .
28. S 875, Nørre Trøllhøvd - ny behandling av søknad om oppgradering av veg  .
27. S 626, Nørre Trøllhøvd - søknad om tilbygg på sel  .
26. Møteplan 2. halvår 2011  .
25. S 811, Rensenn – søknad om mjølkestall .
24. F392 – mindre flytting av hyttetomt .
23. S 875, Nørre Trøllhøvd – oppgradering av traktorveg .
22. S850, Kinnhølt – søknad om uthus .
21. Opplæringsdag for småviltjakt .
20. S561, Gilen – søknad om å flytte/erstatte anneks .
19. S 974, Kvålsstølen – søknad om tilbygg på sel og fjøs .
18. S772, Nøsen – søknad om sel .
17. Endring av møtedato for befaring og fjellstyremøte .
16.  Endringar i reglar som regulerer utøving av elg/hjortejakt .
15. Årsmelding og rekneskap .
14. S 875, Nørre Trøllhøvd – oppgradering av traktorveg
13. Vasetløypene – midlertidig plassering av plasthall
12. Delegering av fullmakt, økonomi
11. Jaktkort 2011
10. Delegering av fullmakt frå fjellstyret til dagleg leiar
09. Delegering av fullmakt til administrasjon
08. Reglar for helse, miljø og sikkerheit (HMS)
07. Fiskekortpris
06. Søknad om jakthundtrening 5-6.mars, Norsk Engelsksetterklubb
05. Søknad om vinterjaktprøve 26. og 27. februar, NISK
04. Avtale med Valdres trekkhundklubb, uttale til Statskog
03. S813, Nøsen -søknad om skåle/kokehus
02. S787, Stubbeset - søknad om påbygg på uthus
01. Reguleringsplan for Vaset alpinområde, offentleg ettersyn