2012

Du må ha installert Adobe Reader for å lesa dokumenta. Manglar du programmet kan dette lastast ned gratis. Klikk her for å gå til nedlasting.

42. Søknad om tilskot til kråkefelle  .
41. Søknad om dispensasjon frå kommuneplan   .
40. Møteplan 1. halvår 2013  .
39. Elgjakt – grunnavgift  .
38. S538 , Strø – utsett frist for fjerning av brakke  .
37. S847, Kvålsstølen – søknad om tilleggsareal  .
36. Hande 48/1 – høyring om bruksrasjonalisering  .
35. S868, Nøsen – ombygging av sel, ny behandling  .
34.S 746 , Krististølen – inngjerding av stølstun .
33. S561, Nørre Gile – endring av søknad om søknad om å erstatte anneks .
32. Tilretteleggingstiltak på Haugvørpe .
31. S868, Nøsen – ombygging av sel .
30. Søknad om varmestogo langs skiløype på Murkelie    .
29. S657 og S736, Kvålsstølen – grensejustering .
28. S847, Kvålsstølen – søknad om tilleggsareal .
27. Møteplan 2. halvår 2012 .
26. Elgjakt for ungdom – gratis grunnavgift .
25. Søknad frå Vasetløypene om å få planere skiløype .
24. Søknad om veg til Nestisvatnet
23. F 1074, Kvålsstølen – utvist tilleggsjord og tildeling av tilskot .
22. Søknad om grind ved brua over Kvitehaugåne .
21. S657, Kvålsstølen – søknad om nytt sel .
20. S560, Kvitehaugen – søknad om tilbygg på sel og oppføring av skåle .
19. S628, Nørre Trøllhvød – søknad om nytt fjøs .
18. Søknad om tilskot, Nok er Nok-gruppa .
17. F 1074, Kvålsstølen – utvist tilleggsjord og tildeling av tilskot  .
16. F113, Vaset – innløysing av bustadtomt  .
15. Søknad om tilskot, Nøsen løypelag  .
14. Søknad om tilskot, skistadion på Vaset  .
13. Faste tilskot  .
12. Pris på fiskekort  .
11. Pris på elgjakt  .
10. Prising av oppdrag  .
09. Jaktkortordninga  .
08. Årsmelding og rekneskap  .
07. S 789, Flyin - søknad om overføring av støl, ny behandling  .
06. S 789, Flyin - søknad om overføring av støl .
05. Møteplan 1. halvår 2012 .
04. Samarbeidsprosjekt - val av representant .
03. Søknad frå FOSA om utsett frist for tilbakebetaling av lån .
02. Søknad frå Norsk Irsksetterklubb om vinterprøve .
01. Søknad frå Norsk Engelsksetterklubb om treningsområde .

I følgje §28 i forvaltningsloven kan det klagast over fjellstyrevedtak. Eventuell klage skal sendast Vestre Slidre fjellstyre innan 3 veker frå vedtak er kunngjort. Delar av vedtak etter fjelloven §§ 2, 15, 18 og 21 kan ikkje klagast over, men blir avgjort ved skjønn.