2013

Du må ha installert Adobe Reader for å lesa dokumenta. Manglar du programmet kan dette lastast ned gratis. Klikk her for å gå til nedlasting.

36. S694, Jaslangen - søknad om å få behalde sel som det er rivingspålegg på
35. S 683, Nørre Trøllhøvd – søknad om sel
34. 680, Jaslangen - søknad om beite
33. Møteplan 1. halvår 2013
32. Prising av større oppdrag
31. S700, Jaslangen - grensejustering
30. S 650, Grønsenn – søknad om oppføring av sel
29. S 680, Jaslangen – søknad om beite
28. S 791, Rensenn - ombygging av uthus
27. Revisjon av stølsforskrift
26. F735, Bukono - søknad om uthus
25. Søknad om oppføring av gapahuk ved Krokåne
24. Møteplan 2. halvår 2013
23. Søknad om tilskot til bokprosjekt
22. S772, Nøsen – søknad om bygging av skåle
21. S 539, Strø – avgrensing av stølsutvising
20. F 379, Buøddin - søknad om inngjerding
19. S661, Røvsalin – spørsmål om det er allmenningsrett til eigedomen Berge 50/4
18. Kommunal søknad om å delta i forsøksordning med rekreasjonsløyper for snøskuter 
17. Pris på oterkort i Rensenn .
16. Kjøp av snøskuter  .
15. S 860, Flyin – søknad om å erstatte uthus  .
14. S 539, Strø – søknad om bygging av skåle og ombygging av sel  .
13. S772, Nøsen – søknad om bygging av skåle  .
12. Timesats ved oppdrag  .
11. Endring av generelle reglar for elgjakt .
10. Årsmelding og rekneskap  .
09. FOSA, nedbetaling av lån .
08. S 526,  Baklie - søknad om overføring av delar av stølsrett .
07. Søknad om tilskot til kråkefelle, endring av vilkår .
06. S694, Jaslangen – søknad om å få behalde gamalt sel .
05. Elgjakt – kvote 2013 .
04. Søknad om jakthundtrening .
03. Småviltjakt, kortordning 2013 .
02. Felles jaktkort for smårovdyr i Vestre Slidre kommune .
01. Fiskereglar – prøveordning med oterfiske for utanbygds .