2014

Du må ha installert Adobe Reader for å lesa dokumenta. Manglar du programmet kan dette lastast ned gratis. Klikk her for å gå til nedlasting.

25. Høyring til endringar i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag .
24. Søknad om å få opparbeide parkeringsplass ved Fauskehaugen .
23. F58, Haugvørpe - søknad om inngjerding av fritidsfeste .
22. Småviltjakt 2014. Regulering av jakttrykk .
21. S 650, Grønsenn – søknad om oppføring av sel .
20. Møteplan 2. halvår 2013 .
19. S573, Gilen – tilleggsjord falt i det fri .
18. S526, Baklie - søknad om overføring av delar av stølsrett .
17. S 683, Nørre Trøllhøvd – endring av søknad om sel .
16. S753, Vaset – søknad om å få overført stølsjorde .
15. S573, Gilen – tilleggsjord falt i det fri .
14. Lokale reglar for elgjakt .
13. Årsmelding og rekneskap 2013 .
12. Søknad om jakthundtrening
11. Høyring, søknad frå FBR om å stenge vegen over Flydammen.
10. Endring av møtedato for fjellstyremøte i april
09. S790, Rensenn - Søknad om tilbygg og tilpassing av fasade på kårsel
08. S 873, Nørre Trøllhøvd – søknad om tilleggsjord og beite
07. S 683, Nørre Trøllhøvd – søknad om sel, klage frå Statskog
06. Småviltjakt 2014
05. Fiskereglar
04. Elgjakt, pris
03. Elgjakt kvote
02. Elgjakt – utleigesystem og feltinndeling
01. Søknad om permisjon frå fjelloppsyn II