2015

Du må ha installert Adobe Reader for å lesa dokumenta. Manglar du programmet kan dette lastast ned gratis. Klikk her for å gå til nedlasting.

35. Søknad om jakthundtrening  .
34. Avtale med Filefjell Reinlag ANS om bruk av statsallmenningen i forbindelse med reindrift  .
33. Møteplan 1. halvår 2016  .
32. Vaset, detaljreguleringsplan for utbyggingsområde S2 - høyring  .
31. Søknad om redusert betaling for elgjakta  .
30. Søknad om reduserte kvoter for elgjakta  .
29. Forskrift om jakt, fangst, felling og fiske på statsallmenning - høyring  .
28. F50, Bjødnhøvd - flytting av tomt til fritidsfeste .
27. Lokal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag – høyring .
26. Småviltjakt 2015 .
25. F755, Vaset – søknad om tilleggsjord .
24. S775 og F776, Jaslangen/Fosheimstølen, fråseiing av rett til utvist areal .
23. S847, Kvålsstølen – søknad om kokehus og fjøs .
22. S772, Nøsen – søknad om uthus .
21. S598, Nørre Gilen – søknad om sel .
20. S650, Grønsenn – søknad om uthus .
19. S847, Kvålsstølen – søknad om sel  .
18. F755, Vaset – søknad om tilleggsjord  .
17. S691, Jaslangen – søknad om nytt sel, flytting av uthus  .
16. S628. Nørre Trøllhøvd – søknad om sel  .
15. S596, Nørre Gilen – søknad om sel  .
14. S573, Gilen – søknad om tilleggsjord som er falt i det fri  .
13. Møteplan 2. halvår 2015  .
12. F 356, Murkelie - søknad om dispensasjon frå arealgrense og mønehøgde  .
11. Rekneskap og årsmelding for 2014  .
10. Småviltjakt - prinsipp om forvaltning  .
09. F134, Flyin - søknad om inngjerding  .
08. F755, Vaset - søknad om tilleggsjord  .
07. S 620, Nørre Trøllhøvd - søknad tilbygg på sel  .
06. S 603, Nørre Trøllhøvd - søknad om tilbygg på sel  .
05. S 579, Nørre Gilen - søknad om å erstatte kårsel  .
04. S751, Vistestølen – plassering av brakke ved restaureringsarbeid .
03. Uttak av masse for oppfylling av stadion på Vaset .
02. Søknad om jakthundtrening .
01. Møteplan 1. halvår 2015 .