2016

 Du må ha installert Adobe Reader for å lesa dokumenta. Manglar du programmet kan dette lastast ned gratis. Klikk her for å gå til nedlasting.

36. Forslag til bruk av Inatur ved tildeling av jaktkort  .
35. Søknad om kjøp av grus frå masseuttak, Grøneli  .
34. Søknad om jakthundtrening  .
33. Søknad om borehol og infiltrasjon på fritidsfeste  .
32. Søknad om dispensasjon frå kommuneplan, arealgrense for fritidshus  .
31. S790, Rensenn – søknad om beite  .
30. S738 , Fosheimstølen – vurdering om støl er falt i det fri  .
29. Møteplan 1. halvår 2016  .
28. F392, Flydammen – søknad om inngjerding  
27. Småviltjakt 2016, jaktregler etter taksering  
26. S790, Rensenn – søknad om fritidsfeste på sel  
25. S790, Rensenn – søknad om beite el. tilleggsjord  
24. Søknad om oppføring av mobilmast – uttale til Statskog  
23. S713, Bukono – søknad om fjøs  
22. F755, Vaset - søknad om midlertidig beite  
21. S691, Jaslangen - søknad om uthus
20. Ny forskrift om jakt- og fangsttider, høyring .
19. Møteplan 2. halvår 2016 .
18. Søknad om barmarkskjøring, Vaset skiheiser  .
17. S543, Strø – søknad om inngjerding av stølstun og omlegging av veg .
16. F201, Kvitehaugen – søknad om veg til hytte .
15. F115, Jaslangen - søknad om dispensasjon frå arealgrense i kommuneplan  .
14. Motorkjøretøy på vinterføre, behandling etter § 12 i fjellova  .
13. Rekneskap og årsmelding for 2015  .
12. F755, Vaset – søknad om tilleggsjord  .
11. S775, Jaslangen – ledig tilleggsjord  .
10. Pris på småviltjakt og fangst  .
09. Fiskereglar, mindre korrigering  .
08. Elgjakt, kvoter og feltinndeling  .
07. Søknad om midlertidig steindeponi ved Flydammen
06. Søknad om sykkelritt, CK ValdresEkspressen
05. Småviltjakt – prinsipp om forvaltning
04. Revisjon av fiskereglar
03. Justering av pris på fiskekort
02. Faste tilskot, fornya behandling
01. Driftsplan for hjortevilt i Vestre Slidre kommune, representant i styret

I følgje §28 i forvaltningsloven kan enkeltvedtaket klagast over (gjeld t.d. ikkje når fjellstyret gir uttale). Parter har rett til innsyn i saksdokument. Eventuell klage skal sendast Vestre Slidre fjellstyre innan 3 veker.