2017

 Du må ha installert Adobe Reader for å lesa dokumenta. Manglar du programmet kan dette lastast ned gratis. Klikk her for å gå til nedlasting.

27-17 Møteplan 1. halvår 2018   
26-17 Søknad om framføring av straum frå Nøsen til Krististølen   
25-17 Søknad om tilskot – bok om stølane i Vestre Slidre   
24-17 Søknad om jakthundtrening - Norsk Münsterländerklubb   
23-17 Søknad om jakthundtrening – NESK   
22-17 Avtaler med løypelag, delegering   
21-17 Filefjell reinlag, fornying av avtale
20-17 S650, Grønsenn – mindre endring av uthus  
19-17 Småviltjakt 2017 jaktregler etter taksering  
18-17 Søknad om omlegging av stølsvegen ved Nørre Trøllhøvd  
17-17 S847, Kvålsstølen – søknad om brønn og kabelgrøft  
16-17 F218, Nøsen – søknad om inngjerding av fritidsfeste  
15-17 Søknad om rydding i Røvsalaåne .
14-17 F309, Bjødnhøvd –søknad om flytting av feste  .
13-17 Avtale med Filefjell reinlag  .
12-17 Møteplan, andre halvår 2017  .
11-17 F385 – søknad om inngjerding  .
10-17 S694, Jaslangen – søknad om erstatte løe  .
09-17 Søknad om tilleggsareal, Fossheimsstølen  .
08-17 Endring av reguleringsplan for Vasetlie, offentleg ettersyn
07-17 Rekneskap og årsmelding for 2016
06-17 Søknad om oppføring av sankekve for sau
05-17  Driftsplan for hjortevilt i Vestre Slidre kommune, representant i styret  .
04-17  Møteplan 1. halvår 2016, endring .
03-17  Vurdering av stillingsheimlar .
02-17  Tilsettingar, delegering .
01-17  S 582, Nørre Gilen – søknad tilbygg på sel  .