2018

Du må ha installert Adobe Reader for å lesa dokumenta. Manglar du programmet kan dette lastast ned gratis. Klikk her for å gå til nedlasting.

12. Årsmelding og rekneskap  . 
11. F70, Murkelie – uttale til søknad om dispensasjon  .
10. F119 - Nøsen hyttegrend, høyring om VA-plan  .
09. Permisjonsreglement  .
08. S 999, Murkelie – søknad om erstatte fjøs  .
07. S 557, Gilen – søknad om å erstatte sel  .
06. S 582, Gilen – søknad om tilbygg på kårsel  .
05. Prising av oppdrag  .
04. Fiskekortprisar 2018-2020  .
03. Elgjakt, kvoter mm  .
02. Søknad om jakthundtrening – Solemskogen JFF  .
01. Småviltjakt – pris og reglar  .