2018

Du må ha installert Adobe Reader for å lesa dokumenta. Manglar du programmet kan dette lastast ned gratis. Klikk her for å gå til nedlasting.

21. S650, Grønsenn – søknad om oppføring av skåle, alternativt utleigehus  .
20. Småviltjakt 2018 jaktregler etter taksering  .
19. Motorisert ferdsel ved ryddetiltak  .
18. Søknad om jakthundtrening 1.-2. september 2018 – endring av grense for terreng  .
17. Møteplan 2. halvår 2018  .
16. Innspel til kommuneplan  .
15. Nørre Trøllhøvd - søknad om løe  .
14. Sørre Trøllhøvd - søknad om bru og inngjerda areal på Sørre Trøllhøvd  .
13. Søknad om jaktprøve  .
12. Årsmelding og rekneskap  . 
11. F70, Murkelie – uttale til søknad om dispensasjon  .
10. F119 - Nøsen hyttegrend, høyring om VA-plan  .
09. Permisjonsreglement  .
08. S 999, Murkelie – søknad om erstatte fjøs  .
07. S 557, Gilen – søknad om å erstatte sel  .
06. S 582, Gilen – søknad om tilbygg på kårsel  .
05. Prising av oppdrag  .
04. Fiskekortprisar 2018-2020  .
03. Elgjakt, kvoter mm  .
02. Søknad om jakthundtrening – Solemskogen JFF  .
01. Småviltjakt – pris og reglar  .