Iskart

Det kan vera usikker is - kontroller isforld på NVE sine infosider.
Her det informasjon om istjukke og snøforhold. Det er lagt opp til at den enkelte brukar også kan legge inn obeservasjonar.
Eksempel frå Storfjorden den 11.2.14:

Faretegn: utløpsosen er åpen
Snø: 30 cm våt snø/sørpe på isen med 19 cm tørr snø på toppen
Istykkelse: 4 cm sørpeis over 31 cm stålis, total tykkelse 35 cm
Overvann: 25 cm overvann før boring, etter boring 27 cm.