Turmål 2018

Turmålkassene blir sett ut til Jonsok (Sankthans) og vil bli henta inn etter  haustferien
(23.6-14.10).  
    Last ned deltakerskjema og oversiktskartkart
    Last ned detaljkart for alle turane.
    Skjema vil også lagt ut i Vestre Slidre sparebank, kommunen og fjellstyret. 

 

      

Det er følgjande turmål i 2018: 

1. Kvithøvd
2. Olberg
3. Rennefjell
4. Kruk
5. Skardtjednet
6. Knippa
7. Ålfjell
8. Gråkampen
9. Langeberg
10. Skruvletjednet.


Ti turmål er valt i ulike delar av kommunen. Du hentar poeng på kvar tur du tek. Dette gjer at du kan gå fleire turar til same posten om du ynskjer det. For å få krus må du ha 
.minimum 5 ulike turmål med til saman 245 poeng.
 
Turmåla kan ha mange ulike startpunkt og i turmålskjema er det eitt framlegg til turrute. Ved kvart turmål finn du ei turmålkasse med bok for å skrive inn namn og dato for besøket. Kontakttelefon fjellstyret: 909 21 654/957 04 838.
 
Turmålkassene blir sett ut til Jonsok (23.6) og vil bli henta inn etter haustferien (14.10).
 
Dei som har minimum 245 poeng fordelt på minimum 5 turmål, vil få eit porselenskrus med bilde frå Vestre Slidre. Levering av skjema  og henting av krus hjå Vestre Slidre sparebank i tida 15.oktober-1. desember.
 
Krusa er betalt av Vestre Slidre sparebank og Vestre Slidre fjellstyre.
 
Takk til dei som er med på dugnad med å setja ut turmål.
 
Hugs at det er bandtvang for hund frå 1. april til 10. oktober.
 
«Turmål i Vestre Slidre» ble startet opp i 2002 i sammenheng med FNs internasjonale fjellår og «Turmål» blir i år arrangert for 17. gang. Dette er et tiltak som har fått mange ut på tur til steder der de før ikke har vært på tur. Det er 10 turmål i ulike deler av kommunen, både korte og lange turer. Det er ulike poeng er hvor lange turene er. De som går til alle turmåla, vil få en porselenskopp i premie. Det er også mulig å flere ganger til samme turmål for å få nå nok poeng, men det må være minst 5 ulike turmål. Det er Vestre Slidre fjellstyret som arrangerer tiltaket med hjelp av frivillige til å gå ut med kasser og bøker. Krusa er betalt av Valdres sparebank, avd Slidre og Vestre Slidre fjellstyre.

 
                                                                 God tur!