Det er åpnet for kortsalg for rypejakt fra den 5. oktober

Det er åpnet  for ytterligere kortsalg av rypejakt. Vi har et potensielt uttak på 620 ryper basert på takseringsresultatet. Inkludert en sikkerhetsbuffer har vi etter 10 dagers rypejakt tatt ut ca 350 ryper. Det gir et potensielt videre uttak på 270 ryper.

Det selges inntil 20 kort for rypejakt (inkl orrfugl), med en dagskvote på 1 rype pr dag. Sesong kvote for denne tilleggsperioden er totalt 4 ryper pr jeger. Det tilkommer et lite tillegg om man ønsker å jakte med hund, og alle kort er dermed åpne for med eller uten hund. Vi legger opp til jakt inntil 1. November, men om rapportering viser uttak som nærmer seg maksgrense forbeholder Fjellstyret seg muligheten til å stoppe jakta for å bevare bestanden. Håper alle får flotte dager i fjellet fremover, og lykke til for dem som ønsker å fortsette jakta. Mer info om jakt ligger på www.inatur.no