Elgjakt

Statsallmenningen er delt opp i 4 felt som blir lyst ut våren 2014 på fleirårskontrakter. Utlysing skjer gjennom www.inatur.no.