Jaktrapport

Fjellstyret har ikkje lagt til rette for rapportering over nettet. Grunnen til dette er at ein vil ha med vengeprøve av skutt rype. Skjema for rapport står jaktkortet.

Send rapport til: Vestre Slidre fjellstyre
                              v/Erle Frantzen
                              Slidrevegen 20
                              2966 Slidre