Rypejakt 2018, fjellstyret har bestemt kvoter for jakta

Takseringsresultatet er bra og det blir gjennomført rypejakt i høst. 
For perioden 15-24.9 blir det kvote på 5 ryper pr. jeger på generell basis og 8 for de med sesongkort. Det blir i tillegg tildelt nokre ekstra kort i perioden 15-24.9. Om det blir rypejakt fra 5.10 blir bestemt etter resultat fra jakt i første periode. Fjellstyrevedtak sak 20/18

 

 

Informasjon om småviltjakta 2018:
28/8 hadde fjellstyret møte for bl.a. fastsette regler for småviltjakta:
I Vestre Slidre har vi et takseringsresultat som viser 23 ryper pr km2, og vi har en kyllingproduksjon på 4,2 kyllinger pr rypepar. Dette er veldig bra, og er i tråd med de gode resultatene vi hadde i fjor.

Her er Ryperapporten for 2018 fra fjellstyresambandet som gjelder for Sør-Norge:
https://www.fjellstyrene.no/aktuelt/ryperapporten-2018

Kvotene som ble fastsatt i Vestre Slidre for perioden 15/9 - 24/9 er følgende:
5 ryper pr jeger på generell basis
8 ryper pr jeger for de som løser sesongkort.

Vi har nettopp sendt ut tilbud om ytterligere kortsalg, og har da brukt den ventelista som lå til grunn for den første trekninga. Alle som får tilbud mottar en epost fra inatur.no.

Om ikke alle som er tilbudt tar imot de ekstra kortene som tilbys, er det rom for å tildele etter ventelista enda en runde. Er det etter dette fortsatt kort igjen, vil dette kunne legges ut på inatur.no som første mann til mølla.

Fortsatt god høst.