Skotpremie på smårovvilt

Det er følgande skotpremie i Vestre Slidre kommune: 
Kommunestyret gjorde i møte 20.613  vedtak om å endre satsane skotpremiane. Utgiftene til skopremie blir delt likt mellom kommunen og fjellstyret.

Nye satsar:
Rev kr 400,-
Mår, røyskatt, mink og grevling kr 250,-
Kråke, ravn og skjære kr 40,-

Felt vilt registrerast på lensmannskontoret og pengene blir overført til konto.

Alle som skal drive jakt og fangst må ha betalt jegeravgift.