Småviltjakt 2017

Søknadsfrist for jaktkort er 1. april 
Vestre Slidre fjellstyre har i sak nr 36/2017 vedtatt å selge ALLE sine jaktkort på https://www.inatur.no/ . For å jakte småvilt må en SØKE innen 1. april og søknadsskjema finner du her: https://www.inatur.no/…/soknad-pa-smaviltjakt-vestre-slidre Dette gjeld også dei som har levert søknad likt med jaktstatistikk. For å jakte orrfugl eller hare kan du kjøpe kort uten søknad .

Ordningen med ansiennitet som vi tidligere har praktisert faller nå bort. Alle utenbygdsboende jegere vil dermed stille likt ved tildelingen av jaktkort.

Når søknadsfristen er utløpt og alle søknader er gjennomgått for godkjenning eller ev. avvising kan en trekke.

Trekning foregår helautomatisk på inatur.no.

Umiddelbart etter trekning går det ut SMS og epost til de heldige som har fått tildelt jaktkort med betalingslink for betaling og uthenting av jaktkort.

Kvot for jakta blir bestemt etter taksering i august. Kvote skal vera klar til ca. 1. september. 

Last ned jaktregler som gjeld før taksering.