Rypejakt 2018 jaktkvoter

 

Takseringsresultatet er bra og det blir gjennomført rypejakt i høst. 
For perioden 15-24.9 blir det kvote på 5 ryper pr. jeger på generell basis og 8 for de med sesongkort. Det blir i tillegg tildelt nokre ekstra kort i perioden 15-24.9. Om det blir rypejakt fra 5.10 blir bestemt etter resultat fra jakt i første periode. Fjellstyrevedtak sak 20/18

Informasjon om småviltjakta 2018:
28/8 hadde fjellstyret møte for bl.a. fastsette regler for småviltjakta:
I Vestre Slidre har vi et takseringsresultat som viser 23 ryper pr km2, og vi har en kyllingproduksjon på 4,2 kyllinger pr rypepar. Dette er veldig bra, og er i tråd med de gode resultatene vi hadde i fjor.

Her er Ryperapporten for 2018 fra fjellstyresambandet som gjelder for Sør-Norge: https://www.fjellstyrene.no/aktuelt/ryperapporten-2018

Kvotene som ble fastsatt i Vestre Slidre for perioden 15/9 - 24/9 er følgende:

 • 5 ryper pr jeger på generell basis

 • 8 ryper pr jeger for de som løser sesongkort.

Vi har nettopp sendt ut tilbud om ytterligere kortsalg, og har da brukt den ventelista som lå til grunn for den første trekninga. Alle som får tilbud mottar en e-post fra inatur.no.

Om ikke alle som er tilbudt tar imot de ekstra kortene som tilbys, er det rom for å tildele etter ventelista enda en runde. Er det etter dette fortsatt kort igjen, vil dette kunne legges ut på inatur.no som første mann til mølla.

 

Jaktkort på smårovvilt 

 

Som eit prøveprosjekt er det starta opp eit felles jaktkorkort for smårovvilt. Det er med 8 grunneigarlag i Vestre Slidre og Nord Aurdal. Fleire område kan etter kvart koma med.

Kort kan løysast på inatur.no (sjå under). Pris er kr 50,- !

Viltartene kan fellast til følgjande tid:

 
 
 • kråke 15.07.–31.03.

 • ravn 10.08.–28.02./29.02

 • skjære 28.02./29.02

 • nøtteskrike 10.08.–28.02./29.02

 • måke 21.08.-28.02/29.02
  (svartbak og gråmåke)

 • raudrev: 15.07.–15.04.

 • røyskatt: 21.08.–15.03.

 • mår 01.11.–15.03.     

 • grevling 21.08.–31.01.

 • villmink  01.04.–31.03.

 • mårhund 01.04.–31.03.

 

Skotpremie på smårovvilt 

 

Det er følgande skotpremie i Vestre Slidre kommune: 
Kommunestyret gjorde i møte 20.613  vedtak om å endre satsane skotpremiane:

 • Rev kr 400,-

 • Mår, røyskatt, mink og grevling kr 250,-

 • Kråke, ravn og skjære kr 40,-

Felt vilt registrerast på lensmannskontoret og pengene blir overført til konto. Alle som skal drive jakt og fangst må ha betalt jegeravgift.
Utgiftene til skotpremie blir delt likt mellom kommunen og fjellstyret.

 

 Ryper før og nå

 
 

Rypejegernes dagsutbytte fra 1872 til 2013 av Olav Hjeljord, NMBU 
Spanande rapport frå NMBU om ryper før og no (frå 1872 til i dag).
Last ned rapporten her eller gå direkte til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Sammendrag
Hjeljord, O. 2015. Ryper før og nå. - INA fagrapport 30. 28 s.

En sammenstilling av jaktstatistikk og rapporter fra viltnemndene viser en kraftig nedgang i bestanden av lirype (Lagopus lagopus) fra 1872 til i dag. Det har samtidig vært en endring i mønstret for bestandssvingningene. I perioden 1872–1900 vekslet bestanden hurtig mellom kronår og bunnår. Omkring 1900 var det spesielt lite ryper over det meste av Sør-Norge, men bestanden økte raskt til et nivå tilsvarende kronårene før 1900, men uten markerte bunnår. Etter ca. 1912 gikk bestandene kraftig tilbake og har siden ikke nådd nivåene fra før og etter århundreskiftet. I mellomkrigstiden var det to perioder med svært lite rype, spesielt var det lave bestander omkring 1922 og 1939.

Bestandene økte igjen til en topp omkring 1943–1944, men gikk igjen kraftig ned mot slutten av 1940-tallet. Etter 1950 lå bestanden på et relativt lavt nivå inntil en relativt markert topp i 1966. Det er en klar samvariasjon mellom toppene i bestanden av rype og smågnagere, men utslagene i rypebestanden har vært mindre markert i senere år. Materialet tyder generelt på en negativ trend i bestandsutviklingen for rype de siste 100 år. Effekten av jakt er kort diskutert – et grunnleggende spørsmål er hvorfor bunnårene de siste 100 år (etter 1912) ikke er blitt etterfulgt av kronår på samme nivå som i tidligere tider (før 1913).