Gjerdehald og beitebruk

Kommunen har i samarbeid med fjellstyret utarbeidd informsjonsfolder om beitebruk og gjerdehald. 
Last ned folder.