Bandtvang for hund (1.4-10.10)

 

Det er bandtvang for hundar frå 1. april til 10. oktober. Hundar skal også utanom bandtvagstida vera under kontroll. Reglane for bandtvang er viktige med tanke på å beskytte både husdyr og vilt. På grunn av svært låg rypestamme er det ekstra viktig at reglane også blir respektert i tida det ikkje er husdyr i fjellet. Det vil bli utført kontroll av fjelloppsynet og ev. brot må påreknast å bli meldt til politiet. 

Last ned brosjyre "Båndtvang, ditt ansvar som hundeholder"      

Les meir: Bandbestemmelse i Hundeloven