Camping 

 

Telt

Det er fritt å telte i statsallmenningen. Ikkje sett opp telt for nær bebyggelse (150 meter).

Campingvogn/bubil

Det er lov til å plassere campingvogn eller bubil i allmenningen. Vilkåret er at vogn og bil skal vera i bruk og dei kan ikkje setjast att når ein reiser frå området.

Rasteplassane er laga til for å ynskje reisande velkomen til å bruke området. Telt og campingvogner hindrar vanleg bruk av plassane. Vær derfor så snill at du ikkje campar på rasteplassane.