Fjelloppsyn

 

Fjelloppsyn I Harald Ranum

Dagleg leiar
Tlf kontor: 61 34 50 89            Tlf mobil: 957 04 838
E-post: harald.ranum@fjellstyrene.no
 

Fjelloppsyn II Kenneth Monsen 

Kontakperson for fiske og småviltjakt + Fisking i Valdres og Driftplanlaget for hjortevilt i Vestre Slidre
Tlf kontor: 61 34 50 88              Tlf mobil: 909 21 654
E-post: kenneth.monsen@fjellstyrene.no

Fjelloppsyn II er ei deltidsstilling med varierande arbeidstid gjennom året.