Jaktkort på smårovvilt 

 

Som eit prøveprosjekt er det starta opp eit felles jaktkort for smårovvilt. Det er med 8 grunneigarlag i Vestre Slidre og Nord Aurdal. Fleire område kan etter kvart koma med.

Kort kan løysast på inatur.no . Pris er kr 50,- !

Viltartene kan fellast til følgjande tid:

 
 
 • kråke 15.07.–31.03.

 • ravn 10.08.–28.02./29.02

 • skjære 28.02./29.02

 • nøtteskrike 10.08.–28.02./29.02

 • måke 21.08.-28.02/29.02
  (svartbak og gråmåke)

 • raudrev: 15.07.–15.04.

 • røyskatt: 21.08.–15.03.

 • mår 01.11.–15.03.     

 • grevling 21.08.–31.01.

 • villmink  01.04.–31.03.

 • mårhund 01.04.–31.03.

Jakttid: 1. januar - 31. august, deretter stengt og jakta åpnes igjen 01.november til og med 23. desember, altså stengt i perioden 01.09 - 31.10.