Kjøp fiskekort med mobil

 
 

SMS faktura på mobil

Send melding om kva slag fiskekort du ynskjer (kode for ulike kort). Du får tilbakemelding til din mobil som fungerar som kvittering for fiskekort. 

SLIK GJER DU DET:

  1. Send SMS-melding

  2. Du mottek betalingsinformasjon med KID-nummer 

  3. Ta vare på meldinga for kontroll og betaling.

  4. Betal innan 14 dagar for å unngå fakturagebyr

  5. Bruk KID-nummer ved betaling og kontroll!

Sending av melding har ordinær sms-takst.

 
Screen Shot 2018-12-04 at 09.40.55.png
 
 

Barn og ungdom tom 20 år fiskar gratis.

Kortet gjeld for stongfiske, sjå side om fiske for prisar, reglar og meir informsjon.

Eksempel på kjøp av døgnkort

 
Screen Shot 2018-12-04 at 09.37.58.png
 
 

SMS-løysinga for salg av fiskekort er utvikla av SMSpass DA