SMS Belastning på mobilfaktura

 

Send SMS slik som det går fram av tekst under. Faktura blir belasta mobilfakturaen. 
Mobilselskapet tek gebyr for fakturering og det blir eit tillegg i prisen på ca 20-25%.

KJØP FISKEKORT VIA SMS

“Send FISKEKORT + varenmmer til 2470.”

Varenummer er da en unik kode for hver enkelt fiskesone/område.

Det er eit maksimalt beløp som kan belastast mobiltlefon og det er derfor ikkje mulig å 
kjøpe sesongkort via inatur.no sin SMS-løysing. Du kan i staden løyse det med SMS der
du får tilsendt faktura på SMS., sjå meir informasjon.

Familiekort gjeld for ektefelle/sambuar.  Barn og ungdom tom fiskar gratis.

Kvittering for fiskekort blir sendt på SMS og fungerar som fiskekort ved kontroll.
Henting av ny kvittering kan gjerast når som helst ved å sende SMS med KVITTERING
FISKEKORT til 2470.

Kortet gjeld for stongfiske, sjå side om fiske for prisar, reglar og meir informsjon.

Screen+Shot+2018-12-04+at+09.47.10.png