Back to All Events

Følg med her for innkalling til kommande styremøter

  • Vestre slidre fjellstyre (map)

Sakliste til møte den 13.2.19 kl. 19.00 på fjellstyrekontoret:

Referatsaker

01-19  Søknad om sletting av lån til FOSA SA

02-19  S1005, Kvålsstølen søknad om tilbygg på sel

03-19  S 821, Audun Fystro søknad om sel og fjøs

04-19  S565 Nørre Gile søknad om sel

05-19  S874, Flyin – søknad om inngjerda beite

06-19  Pris for jakt- og fiskekort, innanbygdsbuande

07-19  Fiskereglar – prøveordning med oterfiske for utanbygds i Storfjorden

08-19  Ny fjellov - høyring

Earlier Event: January 22
Offentleg ettersyn
Later Event: February 28
Offentleg ettersyn