Oterfiske i Rensenn for utanbygdsbuande 

 

Fjellstyret  tilbyr oterfiske for utanbygds i Rensenn. Ordninga gjeld fom 1.juni tom 15.september. Kort kan kjøpast på Vasetsenteret eller www.inatur.no. 

Bruk av båt er tillete og det kan brukast 2 oterar pr. person. Bruk av motor/elmotor er ikkje tillete.

All fisk skal takast opp uavhengig kor stor fisken er. Innan 1 veke skal det rapporterast om talet på fisketimar og fangst (stk/kg). 

Fiskerapport

Fiskerapport i rapportkasse på Rensenn eller i post til Vestre Slidre fjellstyre, Slidrevegen 20, 2966 Slidre.