SØKNAD OM Rypejakt 2019

 

Informasjon om småviltjakta 2019:

Fjellstyret fortsett med sal av jaktkort på Inatur.no, og alle tilbod vil derfor bli lagt ut der.

Som før er søknadsfristen sett til 1. april, der det må vere lagt inn søknad på vår side på inatur.no. Alle som kjem etter denne fristen vil ikkje kunne delta i trekning.

Vi kjører vanleg trekning av alle innleverte søknader, dette da det er den mest rettferdige måten å handtere den store søknadsmassen på. Dersom det blir gode takseringar, vil vi kunne legge ut ytterlegere kort, og vi bruker da den opphavlege trekningslista og tildeler etter denne så langt dette let seg gjere tidsmessig før jaktstart. Er det etter dette fortsatt kort igjen etter ny tildelingsrunde, vil dette kunne legges ut på inatur.no som første mann til mølla.