Ryper før og nå

 
 

Rypejegernes dagsutbytte fra 1872 til 2013 av Olav Hjeljord, NMBU 
Spanande rapport frå NMBU om ryper før og no (frå 1872 til i dag).
Last ned rapporten her eller gå direkte til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Sammendrag
Hjeljord, O. 2015. Ryper før og nå. - INA fagrapport 30. 28 s.

En sammenstilling av jaktstatistikk og rapporter fra viltnemndene viser en kraftig nedgang i bestanden av lirype (Lagopus lagopus) fra 1872 til i dag. Det har samtidig vært en endring i mønstret for bestandssvingningene. I perioden 1872–1900 vekslet bestanden hurtig mellom kronår og bunnår. Omkring 1900 var det spesielt lite ryper over det meste av Sør-Norge, men bestanden økte raskt til et nivå tilsvarende kronårene før 1900, men uten markerte bunnår. Etter ca. 1912 gikk bestandene kraftig tilbake og har siden ikke nådd nivåene fra før og etter århundreskiftet. I mellomkrigstiden var det to perioder med svært lite rype, spesielt var det lave bestander omkring 1922 og 1939.

Bestandene økte igjen til en topp omkring 1943–1944, men gikk igjen kraftig ned mot slutten av 1940-tallet. Etter 1950 lå bestanden på et relativt lavt nivå inntil en relativt markert topp i 1966. Det er en klar samvariasjon mellom toppene i bestanden av rype og smågnagere, men utslagene i rypebestanden har vært mindre markert i senere år. Materialet tyder generelt på en negativ trend i bestandsutviklingen for rype de siste 100 år. Effekten av jakt er kort diskutert – et grunnleggende spørsmål er hvorfor bunnårene de siste 100 år (etter 1912) ikke er blitt etterfulgt av kronår på samme nivå som i tidligere tider (før 1913).