Skotpremie på smårovvilt 

 

Det er følgjande skotpremie i Vestre Slidre kommune: 
Kommunestyret gjorde i møte 20.6.13  vedtak om å endre satsane for skotpremie:

  • Rev kr 400,-

  • Mår, røyskatt, mink og grevling kr 250,-

  • Kråke, ravn og skjære kr 40,-

Felt vilt skal registrerast på fjellstyrekontoret og pengene blir overført frå kommunen. For kråke, ravn og skjære er det tilstrekkelig å levere inn begge føtter. For rev kan alle føtter leveres inn. Ring for å avtale tid.
Alle som skal drive jakt og fangst må ha betalt jegeravgift.
Utgiftene til skotpremie blir delt likt mellom kommunen og fjellstyret.