Kjøp småviltjaktkort

SØKNAD OM Rypejakt 2019

 

Informasjon om småviltjakta 2019:

Fjellstyret fortsett med sal av jaktkort på Inatur.no, og alle tilbod vil derfor bli lagt ut der.

Som før er søknadsfristen sett til 1. april, der det må vere lagt inn søknad på vår side på inatur.no. Alle som kjem etter denne fristen vil ikkje kunne delta i trekning.

Vi kjører vanleg trekning av alle innleverte søknader, dette da det er den mest rettferdige måten å handtere den store søknadsmassen på. Dersom det blir gode takseringar, vil vi kunne legge ut ytterlegere kort, og vi bruker da den opphavlege trekningslista og tildeler etter denne så langt dette let seg gjere tidsmessig før jaktstart. Er det etter dette fortsatt kort igjen etter ny tildelingsrunde, vil dette kunne legges ut på inatur.no som første mann til mølla.

 

 Treningskort for fuglehund

 

Her kan du kjøpe treningskort for fuglehund i Vestre Slidre statsallmenning.

Organisert trening gjennom klubb/lag o.l. kan ikkje gjennomførast ved kjøp av vanleg treningskort. Skal de ha eit slikt arrangement - ta kontakt med fjellstyret v/ Kenneth Monsen

 

Jaktkort på smårovvilt 

 

Som eit prøveprosjekt er det starta opp eit felles jaktkort for smårovvilt. Det er med 8 grunneigarlag i Vestre Slidre og Nord Aurdal. Fleire område kan etter kvart koma med.

Kort kan løysast på inatur.no . Pris er kr 50,- !

Viltartene kan fellast til følgjande tid:

 
 
 • kråke 15.07.–31.03.

 • ravn 10.08.–28.02./29.02

 • skjære 28.02./29.02

 • nøtteskrike 10.08.–28.02./29.02

 • måke 21.08.-28.02/29.02
  (svartbak og gråmåke)

 • raudrev: 15.07.–15.04.

 • røyskatt: 21.08.–15.03.

 • mår 01.11.–15.03.     

 • grevling 21.08.–31.01.

 • villmink  01.04.–31.03.

 • mårhund 01.04.–31.03.

Jakttid: 1. januar - 31. august, deretter stengt og jakta åpnes igjen 01.november til og med 23. desember, altså stengt i perioden 01.09 - 31.10.

 

Skotpremie på smårovvilt 

 

Det er følgjande skotpremie i Vestre Slidre kommune: 
Kommunestyret gjorde i møte 20.6.13  vedtak om å endre satsane for skotpremie:

 • Rev kr 400,-

 • Mår, røyskatt, mink og grevling kr 250,-

 • Kråke, ravn og skjære kr 40,-

Felt vilt skal registrerast på fjellstyrekontoret og pengene blir overført frå kommunen. For kråke, ravn og skjære er det tilstrekkelig å levere inn begge føtter. For rev kan alle føtter leveres inn. Ring for å avtale tid.
Alle som skal drive jakt og fangst må ha betalt jegeravgift.
Utgiftene til skotpremie blir delt likt mellom kommunen og fjellstyret.

 

 Ryper før og nå

 
 

Rypejegernes dagsutbytte fra 1872 til 2013 av Olav Hjeljord, NMBU 
Spanande rapport frå NMBU om ryper før og no (frå 1872 til i dag).
Last ned rapporten her eller gå direkte til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Sammendrag
Hjeljord, O. 2015. Ryper før og nå. - INA fagrapport 30. 28 s.

En sammenstilling av jaktstatistikk og rapporter fra viltnemndene viser en kraftig nedgang i bestanden av lirype (Lagopus lagopus) fra 1872 til i dag. Det har samtidig vært en endring i mønstret for bestandssvingningene. I perioden 1872–1900 vekslet bestanden hurtig mellom kronår og bunnår. Omkring 1900 var det spesielt lite ryper over det meste av Sør-Norge, men bestanden økte raskt til et nivå tilsvarende kronårene før 1900, men uten markerte bunnår. Etter ca. 1912 gikk bestandene kraftig tilbake og har siden ikke nådd nivåene fra før og etter århundreskiftet. I mellomkrigstiden var det to perioder med svært lite rype, spesielt var det lave bestander omkring 1922 og 1939.

Bestandene økte igjen til en topp omkring 1943–1944, men gikk igjen kraftig ned mot slutten av 1940-tallet. Etter 1950 lå bestanden på et relativt lavt nivå inntil en relativt markert topp i 1966. Det er en klar samvariasjon mellom toppene i bestanden av rype og smågnagere, men utslagene i rypebestanden har vært mindre markert i senere år. Materialet tyder generelt på en negativ trend i bestandsutviklingen for rype de siste 100 år. Effekten av jakt er kort diskutert – et grunnleggende spørsmål er hvorfor bunnårene de siste 100 år (etter 1912) ikke er blitt etterfulgt av kronår på samme nivå som i tidligere tider (før 1913).