Styrevedtak

Fjellstyret fekk laga ny nettside i desember 2018 og eldre vedtak kjem etter kvart.

Styrevedtak 2019

Styrevedtak 2018
Styrevedtak 2017
Styrevedtak 2016