Turmål 2019

 

Turmålkassene blir sett ut til Jonsok (23.6) og vil bli henta inn etter haustferien (14.10).  
    Last ned deltakerskjema og oversiktskartkart. 
    Last ned detaljkart for alle turane.

Skjema vil også lagt ut i Vestre Slidre sparebank, kommunen og fjellstyret. 

Ti turmål er valt i ulike delar av kommunen. Du hentar poeng på kvar tur du tek. Dette gjer at du kan gå fleire turar til same posten om du ynskjer det. For å få krus må du ha minimum 5 ulike turmål med til saman 250 poeng. Barn tom 10 år teng 180 poeng for å få krus.

Turmåla kan ha mange ulike startpunkt og i turmålskjema er det eitt framlegg til turrute. Ved kvart turmål finn du ei turmålkasse med bok for å skrive inn namn og dato for besøket. Kontakttelefon fjellstyret: 909 21 654/957 04 838.

Turmålkassene blir sett ut til Jonsok (23.6) og vil bli henta inn etter haustferien (14.10).

Dei som har nok poeng fordelt på minimum 5 turmål, vil få eit porselenskrus med bilde frå Vestre Slidre. Levering av skjema  og henting av krus hjå Vestre Slidre sparebank i tida 15.oktober-1. desember.

Krusa er betalt av Vestre Slidre sparebank og Vestre Slidre fjellstyre.

Takk til dei som er med på dugnad med å setja ut turmål.

Hugs at det er bandtvang for hund frå 1. april til 10. oktober.

«Turmål i Vestre Slidre» ble startet opp i 2002 i sammenheng med FNs internasjonale fjellår . Dette er et tiltak som har fått mange ut på tur til steder der de før ikke har vært på tur. Det er 10 turmål i ulike deler av kommunen, både korte og lange turer. Det er ulike poeng er hvor lange turene er. De som går til alle turmåla, vil få en porselenskopp i premie. Det er også mulig å flere ganger til samme turmål for å få nå nok poeng, men det må være minst 5 ulike turmål. Det er Vestre Slidre fjellstyret som arrangerer tiltaket med hjelp av frivillige til å gå ut med kasser og bøker. Krusa er betalt av Valdres sparebank, avd Slidre og Vestre Slidre fjellstyre.


Det er følgjande turmål i 2019: 

Kvithøvd
Klukkargardsberget
Bergstjednet
Grautetøllet
Kruk
Stigkryss mellom Skardtjedet og
Nøsakampen
Gråkampen
Trølltjednet
Knippa
Ålfjell