Gratis hogst av granved og juletre

Kart Vaset Mrkelie gratis hogst kopi 600.jpg

Attgroinga gjer at viddene våre snart er skogdekte. Området mellom Vaset og Trøllhøvd ynskjer vi skal vere fritt for granskog i framtida. Alle som vil, kan difor gratis hente seg granved og juletre innanfor området avgrensa med svart strek på kartet. Dette er eit prøveprosjekt inntil vidare  i samarbeid med Vestre Slidre allmenningsstyre.

Hogg ikkje rett ved hus utan å avklare det med dei som høyrer til der.

Slik reserverar du juletreet: Bruk sumaren/hausten til å finne deg små og store juletre. Merk juletreet med namn/årstal og hent det til jul! NB! Du må gjerne ta med deg fleire juletre!

Gasta Design