Harepest påvist i Valdres

Det er nå påvist Harepest (Tularemi) fleire stader i Oppland, deriblant også i Vestre Slidre. Dette er ein sjukdom som oppstår på hare innimellom, men sidan den kan smitte menneske er det greit å ta forhaldsregler.

Finn man ein daud hare er det greit å være påpasseleg for å unngå smitte. Vidare bør man tenke gjennom at ein hund kan lukte/smake osv på et hare kadaver (husk båndtvang frem til 10 oktober), også om hunden går på langline og det er då eit smittepotensiale gjennom hunden sin munn.

Greit å presisere at dette er en syklus som ikkje er uvanleg i naturen, og det er ingen grunn til å endre vaner i fjellet ut over å ta nokre ekstra forhaldsregler, dvs sunt bondevett. Fortsatt ein flott fjellsommer til alle.

https://www.avisa-valdres.no/nyheter/helse/harepest/harepest-pavist-i-oppland-kan-smitte-mennesker/s/5-21-612882

Harald Ranum