REGLAR OM PLASSERING AV BÅTAR VED HAUGVØRPE

Haugv+plan.jpg

Statskog og fjellstyret ønsker at rasteplassen på Haugvørpe skal være et trivelig friluftsområde. For at rasteplassen ikke skal fremstå som en lagringsplass for båter, er det nødvendig med nye regler om fortøyning av båter. Det vil i 2013 bli laget til et eget område til fortøyning av båter. Reglene gjelder ikke dagsbesøk.
 
Fortøyning av båter er tillatt etter følgende regler: 
• Det er tillatt med fortøyning av båter på anviste plasser i tiden 15. 5- 15. 10. Vinterlagring av båter er ikke tillatt. 
• Alle båter skal merkes med navn, adresse og telefonnr.
• Båter som lagres i strid med overstående regler kan bli fjernet.

Lillehammer/Slidre 19.7.12

Statskog SF: bsi@statskog.no, 951 68 563
Vestre Slidre fjellstyre: vestre.slidre@fjellstyra.no ,  957 04 838 / 977 85 915