Styrevedtak 2012:

42-12. Søknad om tilskot til kråkefelle  .
41-12. Søknad om dispensasjon frå kommuneplan   .
40-12. Møteplan 1. halvår 2013  .
39-12. Elgjakt – grunnavgift  .
38-12. S538 , Strø – utsett frist for fjerning av brakke  .
37-12. S847, Kvålsstølen – søknad om tilleggsareal  .
36-12. Hande 48/1 – høyring om bruksrasjonalisering  .
35-12. S868, Nøsen – ombygging av sel, ny behandling  .
34-12. S 746 , Krististølen – inngjerding av stølstun .
33-12. S561, Nørre Gile – endring av søknad om søknad om å erstatte anneks .
32-12. Tilretteleggingstiltak på Haugvørpe .
31-12. S868, Nøsen – ombygging av sel .
30-12. Søknad om varmestogo langs skiløype på Murkelie    .
29-12. S657 og S736, Kvålsstølen – grensejustering .
28-12. S847, Kvålsstølen – søknad om tilleggsareal .
27-12. Møteplan 2. halvår 2012 .
26-12. Elgjakt for ungdom – gratis grunnavgift .
25-12. Søknad frå Vasetløypene om å få planere skiløype .
24-12. Søknad om veg til Nestisvatnet
23-12. F 1074, Kvålsstølen – utvist tilleggsjord og tildeling av tilskot .
22-12. Søknad om grind ved brua over Kvitehaugåne .
21-12. S657, Kvålsstølen – søknad om nytt sel .
20-12. S560, Kvitehaugen – søknad om tilbygg på sel og oppføring av skåle .
19-12. S628, Nørre Trøllhvød – søknad om nytt fjøs .
18-12. Søknad om tilskot, Nok er Nok-gruppa .
17-12. F 1074, Kvålsstølen – utvist tilleggsjord og tildeling av tilskot  .
16-12. F113, Vaset – innløysing av bustadtomt  .
15-12. Søknad om tilskot, Nøsen løypelag  .
14-12. Søknad om tilskot, skistadion på Vaset  .
13-12. Faste tilskot  .
12-12. Pris på fiskekort  .
11-12. Pris på elgjakt  .
10-12. Prising av oppdrag  .
09-12. Jaktkortordninga  .
08-12. Årsmelding og rekneskap  .
07-12. S 789, Flyin - søknad om overføring av støl, ny behandling  .
06-12. S 789, Flyin - søknad om overføring av støl .
05-12. Møteplan 1. halvår 2012 .
04-12. Samarbeidsprosjekt - val av representant .
03-12. Søknad frå FOSA om utsett frist for tilbakebetaling av lån .
02-12. Søknad frå Norsk Irsksetterklubb om vinterprøve .
01-12. Søknad frå Norsk Engelsksetterklubb om treningsområde .