Styrevedtak 2013:

36-13. S694, Jaslangen - søknad om å få behalde sel som det er rivingspålegg på
35-13. S 683, Nørre Trøllhøvd – søknad om sel
34-13. 680, Jaslangen - søknad om beite
33-13. Møteplan 1. halvår 2013
32-13. Prising av større oppdrag
31-13. S700, Jaslangen - grensejustering
30-13. S 650, Grønsenn – søknad om oppføring av sel
29-13. S 680, Jaslangen – søknad om beite
28-13. S 791, Rensenn - ombygging av uthus
27-13. Revisjon av stølsforskrift
26-13. F735, Bukono - søknad om uthus
25-13. Søknad om oppføring av gapahuk ved Krokåne
24-13. Møteplan 2. halvår 2013
23-13. Søknad om tilskot til bokprosjekt
22-13. S772, Nøsen – søknad om bygging av skåle
21-13. S 539, Strø – avgrensing av stølsutvising
20-13. F 379, Buøddin - søknad om inngjerding
19-13. S661, Røvsalin – spørsmål om det er allmenningsrett til eigedomen Berge 50/4
18-13. Kommunal søknad om å delta i forsøksordning med rekreasjonsløyper for snøskuter
17-13. Pris på oterkort i Rensenn .
16-13. Kjøp av snøskuter  .
15-13. S 860, Flyin – søknad om å erstatte uthus  .
14-13. S 539, Strø – søknad om bygging av skåle og ombygging av sel  .
13-13. S772, Nøsen – søknad om bygging av skåle  .
12-13. Timesats ved oppdrag  .
11-13. Endring av generelle reglar for elgjakt .
10-13. Årsmelding og rekneskap  .
09-13. FOSA, nedbetaling av lån .
08-13. S 526,  Baklie - søknad om overføring av delar av stølsrett .
07-13. Søknad om tilskot til kråkefelle, endring av vilkår .
06-13. S694, Jaslangen – søknad om å få behalde gamalt sel .
05-13. Elgjakt – kvote 2013 .
04-13. Søknad om jakthundtrening .
03-13. Småviltjakt, kortordning 2013 .
02-13. Felles jaktkort for smårovdyr i Vestre Slidre kommune .
01-13. Fiskereglar – prøveordning med oterfiske for utanbygds .